Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik logistyk (TL)
Nazwa oddziału

 Technik logistyk (TL)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

 

W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu magazynowania, logistyki, transportu i spedycji. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Nasi logistycy współpracują z Wojskową Akademią Techniczną oraz Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie. Korzystamy z profesjonalnej giełdy transportowej – TRANS-EDU.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą, jeżdżą na wycieczki logistyczne, biorą udział w warsztatach logistycznych oraz bezpłatnym kursie na wózki widłowe.

Absolwenci tego kierunku posiadają kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie magazynowania, transportu i dystrybucji towarów mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki na stanowiskach związanych z logistyką jako specjaliści magazynowania, logistyki, spedycji, transportu. Są też przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.