Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik programista (TPR)
Nazwa oddziału

 Technik programista (TPR)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Kształcenie technika programisty odbywa się w systemie modułowym. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu informatyki, języków programowania, aplikacji, baz danych i strony www.

Kształcenie w zawodzie technik programista umożliwia zdobycie umiejętności:

 • projektowania, implementowania aplikacji internetowych;
 • obsługi (SZBD) Systemów Zarządzania Bazą danych;
 • tworzenia stron internetowych przy pomocy HTML4, HTML5, CSS, JS

Uczniowie zdobędą umiejętności programowania aplikacji webowej z wykorzystaniem:

 • wzorców projektowych
 • frameworku jQuery, Node.js, Django;
 • języka programowania np.:PHP, C#, Python, JavaScript, HTML5;
 • projektowania aplikacji,
 • programowania desktopowych aplikacji okienkowych,
 • implementacji poleceń wybranego języka programowania aplikacji mobilnych,
 • tworzenia interfejsu użytkownika z wykorzystaniem języka XAML,
 • tworzenia interfejsu użytkownika na podstawie dostępnych elementów UL,
 • dokumentowania projektów programistycznych.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania w grupie „Robotomaniaków” i Akademii CISCO.

Praktyki zawodowe prowadzone są w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Technik programista to obecnie bardzo atrakcyjny zawód, poszukiwany przez pracodawców. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, na stanowiskach związanych z zastosowaniem informatyki np.: programista stron internetowych i aplikacji internetowych, programista języków obiektowych.

Absolwenci są przygotowywani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia własnej firmy usługowej!

Patronat nad klasami informatycznymi oraz Szkolnym Kołem Robotyki - Robotomaniacy z Blichu sprawuje Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.