Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik informatyk (TIN)
Nazwa oddziału

 Technik informatyk (TIN)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Kształcenie technika informatyka odbywa się w systemie modułowym. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu informatyki, sprzętu komputerowego i języków programowania, budowy i struktury sieci komputerowych. Uczą się projektować aplikacje, bazy danych i strony www.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania w grupie „Robotomaniaków” i Akademii CISCO.

Praktyki zawodowe prowadzone są w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, prowadzących serwis i sprzedaż sprzętu komputerowego, zajmujących się sieciami komputerowymi oraz multimediami i grafiką komputerową.

Technik informatyk to obecnie bardzo atrakcyjny zawód, poszukiwany przez pracodawców. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, na stanowiskach związanych z zastosowaniem informatyki np.: programista stron internetowych i aplikacji internetowych, programista języków obiektowych, administrator sieci komputerowych, grafik komputerowy.

Absolwenci są przygotowywani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia własnej firmy usługowej!

Patronat nad klasami informatycznymi oraz Szkolnym Kołem Robotyki - Robotomaniacy z Blichu sprawuje Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.