Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu - Wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Oddział wielozawodowy

W naszej szkole możesz kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie. 
Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.

    W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych, Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących.

  Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.