Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - Technik Reklamy
Nazwa oddziału

 Technik Reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Poznasz specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się organizacją i prowadzeniem kampanii reklamowych, a także nauczysz się projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwiają pracę w agencjach reklamowych, scenariuszowych, public relations, a także w działach marketingu i reklamy. W czasie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w firmach poligraficznych oraz drukarniach, np. w Drukarni Łowickiej czy też w Zakładzie Wielobranżowym „Poligrafia” w Łowiczu.