Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - Technik Eksploatacji Portów i Terminali
Nazwa oddziału

 Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Zawód „na czasie” i z perspektywami pracy.

Technik eksploatacji portów i terminali może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Absolwent ma możliwość wyboru pracy w miejscu, które mu odpowiada – w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych. W ostatnim czasie otwiera się również możliwość zatrudnienia w mającym powstać w centralnej Polsce węźle komunikacyjnym.
Nasz kierunek daje większe możliwości niż spedycja i logistyka!
W obszarze działań technika eksploatacji portów i terminali znajduje się:
- obsługa podróżnych w portach i terminalach,
- organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków,
- organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.
Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach
wyższych.
Praktyki zawodowe
• Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w portach i terminalach morskich i lotniczych oraz firmach transportowo – spedycyjno – logistycznych, w których istnieje często perspektywa zatrudnienia
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.