Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie - THK
Nazwa oddziału

 THK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Technikum prowadzące kształcenie w zawodzie technik hodowca koni

Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jedyna szkoła w regionie, która w sposób emocjonujący i twórczy realizuje zainteresowania młodych ludzi w zakresie sportu jeździeckiego i hodowli koni.
Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika umożliwia absolwentom:
- założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego,
- prowadzenie działalności agroturystycznej,
- uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich,
podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni.

Ważniejsze przedmioty zawodowe:
Hodowla i chów koni,
Szkolenie i użytkowanie koni
Produkcja roślinna,
Produkcja zwierzęca
Technika w rolnictwie
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym,
Przepisy ruchu drogowego,
Język obcy zawodowy
Rekreacja i turystyka konna.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom oraz suplement Europass honorowany we wszystkich krajach UE.
W trakcie nauki uczniowie przygotowywani są do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i matematyki. Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na kierunkach: weterynaria, zootechnika, rolnictwo i innych.