Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Ukończenie tego kierunku daje Ci szerokie  możliwości zatrudnienia się w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych, żeglugi śródlądowej, działach transportowo-spedycyjnych przedsiębiorstw zarówno w kraju, jak i za granicą. Staniesz się specjalistą z zakresu obsługi pasażerów w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Będziesz mógł pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Większość decyzji będziesz musiał podejmować samodzielnie, bez czekania na wydanie polecenia.

Praktyki zawodowe będziesz realizował w centrach logistyczno-dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów lotniczych, terminalach osobowych i towarowych, lotniczych, kolejowych, samochodowych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych.

Jako absolwent możesz  zatrudnić się w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych. Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych na rynku pracy zawodów .