Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - 1M - MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1M - MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Wszystkie przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:

  • obowiązkowo: biologia

oraz do wyboru dwa przedmioty spośród:

  • chemia, fizyka, matematyka lub język obcy. 

Przedmiot uzupełniający: biologia eksperymentalna lub chemia analityczna.

Proponowane rozszerzenia będą mogły być realizowane po utworzeniu grupy w liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący szkołę oraz po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

Dzięki nauce w tej klasie nauczycie się prawidłowego planowania eksperymentów biologicznych oraz metodyki doświadczeń chemicznych, sposobu ich przeprowadzania i dokumentowania Będziecie doskonale przygotowani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych. W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów korzystamy z oferty dydaktycznej i naukowej UM, UŁ, m. in. poprzez: udział w wykładach, seminariach, zajęciach laboratoryjnych, pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów. 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy oraz do wyboru biologia lub chemia (lepsza ocena).


Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie progu punktowego min.100pkt.

Ukończenie tej klasy otwiera drogę do podjęcia studiów kierunkowych w celu zdobycia następujących zawodów: lekarz, lekarz stomatolog, farmaceuta, pielęgniarka, optyk, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, dietetyk, diagnosta laboratoryjny, kosmetolog, masażysta, logopeda psychoterapeuta, biotechnolog, technolog chemiczny. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

Oddział zostanie uruchomiony wyłącznie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych określonej przez organ prowadzący.