Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - 1F - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA
Nazwa oddziału

 1F - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

 Fizyka

 Informatyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Wszystkie przedmioty rozszerzone re od klasy pierwszej:

  • obowiązkowo: matematyka

oraz do wyboru dwa przedmioty spośród:

  • fizyka, chemia, informatyka, geografia, język obcy.

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, statystyka w praktyce. 


Proponowane rozszerzenia będą mogły być realizowane po utworzeniu grupy w liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący szkołę oraz po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.


Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy oraz do wyboru: fizyka, chemia lub geografia (lepsza ocena).


Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie progu punktowego min.100 pkt.


Główne założenia w tej klasie to: 
- przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych;
- przygotowanie do podjęcia studiów wymagających dobrej i bardzo dobrej znajomości matematyki, fizyki lub chemii;
- rozwijanie zainteresowań technicznych lub ekonomicznych, 
- położenie dużego nacisku na przygotowanie wybitnych uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

Ukończenie tej klasy otwiera drogę do podjęcia studiów kierunkowych w celu zdobycia następujących zawodów: matematyk, informatyk, programista, administrator sieci, elektronik, architekt, geodeta, fizyk, budowlaniec, logistyk, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy, analityk ubezpieczeniowy, manager. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

Oddział zostanie uruchomiony wyłącznie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych określonej przez organ prowadzący.