Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - 1H - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1H - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Wszystkie przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:

  • obowiązkowo: język polski

oraz do wyboru wyboru dwa przedmioty spośród: 

  • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, języki obce. 

Przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, angielski w kulturze

Proponowane rozszerzenia będą mogły być realizowane po utworzeniu grupy w liczebności zaakceptowanej przez organ prowadzący szkołę oraz po uwzględnieniu możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji to: język polski, matematyka, język obcy oraz do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie (lepsza ocena).


Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie progu punktowego min.95 pkt.

Główne cele realizowane w klasie humanistyczno-lingwistycznej:
- bardzo dobra znajomość historii i kultury języka polskiego oraz proponowanych języków obcych;
- bardzo dobra znajomość literatury polskiej i obcej, kultur dawnych i współczesnych;
- udział w wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych, współpraca z wydziałami humanistycznymi UŁ;
- wsparcie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań humanistycznych;
- indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Angielskiego;
- przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
- przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z zainteresowaniami humanistycznymi (także do studiów na uczelniach zagranicznych),
- możliwość rozwijania swoich talentów w kole teatralnym.

Ukończenie tej klasy otwiera drogę do podjęcia studiów kierunkowych w celu zdobycia następujących zawodów: prawnik, dziennikarz, dyplomata, psycholog, pedagog, filolog – polonista, anglista, germanista, tłumacz, socjolog, politolog, historyk, archeolog, pracownik administracji. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

Oddział zostanie uruchomiony wyłącznie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych określonej przez organ prowadzący.