Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu - Klasa ITC-p - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 Klasa ITC-p - technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik handlowiec

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia lub język angielski


Języki obce nauczane w Technikum:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski


Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym i handlowym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec:

 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działań handlowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zdobywa umiejętności z zakresu:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności analizy rynku, badania potrzeb konsumentów, z towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży, działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego, nowoczesnej rachunkowości.


Absolwent tej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak: referent ds. zaopatrzenia, referent ds. sprzedaży, referent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy i telemarketer, a także zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka,  język angielski, geografia


www.zsp4.lowicz.pl