Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu - Klasa ITA-p - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Klasa ITA-p - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik ekonomista

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia lub język angielski


Języki obce nauczane w Technikum:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski


Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista:

 • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zdobywa umiejętności z zakresu:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z rachunkowości, analizy ekonomicznej, obsługi programów ekonomiczno-finansowych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.


Absolwent tej szkoły może być zatrudniony na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym kadrowo-płacowych) i finansowo-księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych (w bankach, urzędach skarbowych, działach finansowych firm, księgowości, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach logistycznych) oraz kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka,  język angielski, geografia


www.zsp4.lowicz.pl