Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - Cyberbezpieczeństwo
Nazwa oddziału

 Cyberbezpieczeństwo

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Przedmioty rozszerzone:

 matematyka, informatyka, fizyka

Wybór języków obcych odbywa się na etapie rekrutacji:

I język - to język angielski kontynuowany,

II język - to język niemiecki, rosyjski lub francuski do wyboru przez kandydata odpowiednio: kontynuowany lub podstawowy w zależności od tego, czy był realizowany w szkole podstawowej.

Grupa językowa powstanie, jeżeli zgłosi się liczba uczniów określona przez organ prowadzący.

Klasa cyberbezpieczeństwo  ma formułę eksperymentu pedagogicznego, w ramach którego uczniowie będą realizowali następujące przedmioty: historia kryptografii, podstawy algorytmiki, bezpieczne infrastruktury informatyczne i bezpieczeństwo w sieciach oraz środowiskach chmurowych.

Ponadto zajęcia matematyki i informatyki będą miały zwiększoną liczbę godzin. Na dodatkowych godzinach realizowane będą treści z podstaw kryptografii i podstaw cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia eksperymentalne będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Politechniki Łódzkiej z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. 

Uwaga, to nie jest klasa mundurowa!

Klasa przeznaczona jest dla osób uzdolnionych matematycznie i informatycznie, którzy planują swoją przyszłość związać z jednostkami, których zadaniem jest bezpieczeństwo cyfrowe, np. Komenda Główna Policji – Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, Polska Grupa Zbrojeniowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, placówki komercyjne wymagające zwiększonej ochrony, np. banki.

Do klasy cyberbezpieczeństwo obowiązuje próg punktowy

= min. 165 pkt.