Łowicz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu - Klasa ILOB-p - grupa matematyczna
Nazwa oddziału

 Klasa ILOB-p - grupa matematyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I –   matematyka, fizyka

od klasy II – informatyka


Proponowane przedmioty uzupełniające:

  • geogebra (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce)


Drugi nauczany język obcy:

  • język niemiecki lub język rosyjski


Nauka w tej klasie dla grupy matematycznej umożliwia rozwijanie zdolności matematycznych, kształcenie logicznego myślenia, analizy, syntezy i wnioskowania. Jest propozycją skierowaną do uczniów interesujących się naukami ścisłymi, uczniów o dociekliwych i kreatywnych umysłach. Będzie to bowiem okazja do udziału, między innymi, w zajęciach z zakresu programowania i tworzenia stron internetowych a także wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w matematyce (geogebra). Uzupełnieniem programu są wycieczki do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w wykładach i zajęciach warsztatowych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka). Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów informatyki, matematyki, fizyki, telekomunikacji, elektroniki, architektury, mechatroniki, robotyki, automatyki, geodezji i kartografii, ekonometrii, ekonomii i pokrewnych.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka, fizyka, informatyka


www.zsp4.lowicz.pl