Łowicz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu - Klasa ILOA-p - humanistyczna - językowa
Nazwa oddziału

 Klasa ILOA-p - humanistyczna - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

 Język niemiecki

Opis

KLASA HUMANISTYCZNA – JĘZYKOWA

(z językiem angielskim)

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I - język angielski i geografia,

od klasy II -wiedza o społeczeństwie / język polski / język niemiecki


Proponowane przedmioty uzupełniające:

  • kultura krajów anglojęzycznych

Drugi nauczany język obcy:

  • język niemiecki lub język rosyjski

Nauka w klasie umożliwia rozwój uzdolnień lingwistycznych. Wszystkie zajęcia językowe odbywają się w grupach. Absolwenci posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, poszerzają swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, a tym samym znacznie zwiększają swe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów na kierunkach: filologicznych, prawno-administracyjnych, dziennikarskich, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, politologii, lingwistyce, psychologii, medioznawstwie, kulturoznawstwie, filmoznawstwie, teatrologii i pokrewnych.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka,  język angielski, geografia


www.zsp4.lowicz.pl