Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - TFiM_technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 TFiM_technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

Zdobędziesz wiedzę w zakresie podstaw fotografii i kompozycji obrazu, jak również technik fotograficznych, cyfrowych i multimedialnych.

Dowiesz się, jak działają urządzenia fototechniczne oraz poznasz zasady marketingu i reklamy usług fotograficznych

Będziesz specjalistą zajmującym się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Będziesz potrafił wykonywać i publikować internetowe projekty multimedialne, W przyszłości będziesz mógł realizować swoje plany pracując w studiach fotograficznych, redakcjach prasowych, telewizji, agencjach reklamowych i wydawniczych itp.

Możesz też kontynuować naukę na studiach wyższych.