Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - 1TREK_technik reklamy
Nazwa oddziału

 1TREK_technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwiają pracę w agencjach reklamowych, scenariuszowych, public relations, a także w działach marketingu i reklamy.
W czasie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w firmach poligraficznych oraz drukarniach, np. w Drukarni Łowickiej
czy też w Zakładzie  Wielobranżowym „ Poligrafia” w Łowiczu.

Poznasz specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się organizacją i prowadzeniem kampanii reklamowych, a także nauczysz się projektowania oraz wykonywania środków reklam.