Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu - 1TH_technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1TH_technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa to idealny kierunek  dla osób komunikatywnych, chętnie pracujących w zespole. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi  turystyczne, rekreacyjno - sportowe i gastronomiczne. W ramach wprowadzanej innowacji  uczeń poszerzy swoją wiedzę z zakresu języków obcych, obsługi ruchu lotniczego  i morskiego, ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, savoir- vivre’u i kultury osobistej. Pozna specyfikę pracy na lotnisku, pokładzie statku i obsługi terminali. Umiejętności te zdobędzie podczas wycieczek przedmiotowych, warsztatów, spotkań z pracownikami lotnisk i stewardesami, zajęć z doradcą ds. pielęgnacji i wizażu oraz praktycznej nauki w pracowni hotelarskiej i w trakcie praktyk w kraju i za granicą .

Będziesz dobrze przygotowany, by podjąć studia na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.