Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu - 1Cukiernik
Nazwa oddziału

 1Cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Opis

Nauczysz się wytwarzać ciasta, ciastka, torty i desery. Poznasz sztukę tworzenia dekoracji wyrobów gotowych. Opanujesz obsługę specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w cukierniach, piekarniach i zakładach przemysłu cukierniczego.
Okres nauki trwa 3 lata, po którym możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, zdobyć dyplom technika i przystąpić do egzaminu maturalnego.