Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu - 1Fotograf
Nazwa oddziału

 1Fotograf

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Opis

Zdobywając zawód fotografa, opanujesz umiejętności związane z wykonywaniem zdjęć. Nauczysz się fotografowania martwej natury, zwierząt, przyrody i obiektów architektonicznych. Bez problemu wykonasz fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Podczas nauki będziesz korzystał z nowoczesnego sprzętu i metod rejestracji obrazu. Po skończeniu szkoły możesz prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej, agencji reklamowej, telewizji, policji, bibliotece czy archiwum.
Okres nauki trwa 3 lata, po którym możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, zdobyć dyplom technika i przystąpić do egzaminu maturalnego.