Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu - 1Kucharz
Nazwa oddziału

 1Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Opis

Kucharz to zawód z pasją. W dzisiejszych czasach praca kucharza nie polega już na gotowaniu, ale na eksperymentowaniu, łączeniu ze sobą coraz to nowych smaków i nadawania nowego wymiaru klasycznym przepisom. Dzisiaj kucharz to kreator smaku, kreator restauracji, bo tam gdzie jest dobre jedzenie, są i goście. Kucharze biorą udział w konkursach, telewizyjnych show, piszą książki, prowadzą blogi, stają się osobami medialnymi. Kształcenie w zawodzie trwa 3 lata. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz. Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć  w zakładach pracy współpracujących ze szkołą.

Okres nauki trwa 3 lata, później możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, zdobyć dyplom technika i przystąpić do egzaminu maturalnego.