Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik inżynierii środowiska i melioracji
Nazwa oddziału

 Technik inżynierii środowiska i melioracji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis