Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 Technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język angielski

Opis