Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 Technik agrobiznesu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis