Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - Przyrodniczo-ekonomiczna
Nazwa oddziału

 Przyrodniczo-ekonomiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

 Geografia

Opis

Przedmioty rozszerzone:

I wariant: biologia, chemia, język angielski

II wariant: geografia, język angielski, matematyka

Wybór wariantu rozszerzeń odbywa się podczas składania wniosku do szkoły I wyboru.

Wybór języków obcych odbywa się na etapie rekrutacji:

I język - to język angielski kontynuowany,

II język - to język niemiecki, rosyjski lub francuski do wyboru przez kandydata odpowiednio: kontynuowany lub podstawowy w zależności od tego, czy był realizowany w szkole podstawowej.

Grupa językowa powstanie, jeżeli zgłosi się liczba uczniów określona przez organ prowadzący.

Klasa przyrodniczo-ekonomiczna jest ofertą edukacyjną dla zainteresowanych studiami na kierunkach: Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, ekonomia, administracja i zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka, dziennikarstwo, bezpieczeństwo publiczne, logistyka, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Atuty klasy:

Dla grupy biologia, chemia język angielski:
  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii o 2 godziny w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu oraz po 1 godzinie koła biologicznego i chemicznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu

Dla grupy matematyka, geografia, język angielski:

  • zwiększona liczba godzin: geografii o 2 godziny w cyklu kształcenia oraz po 1 godzinie koła matematycznego i geograficznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu
  • przedmiot uzupełniający: konwersacje w języku angielskim lub angielski w biznesie

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Do klasy przyrodniczo-ekonomicznej obowiązuje próg punktowy = min. 95 pkt.

Poszczególne warianty rozszerzeń zostaną utworzone po zebraniu się grupy zaakceptowanej przez organ prowadzący.