Łowicz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu - Medyczna
Nazwa oddziału

 Medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Biologia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

Opis

Przedmioty rozszerzone:

I wariant: chemia, biologia, matematyka

II wariant: chemia, fizyka, matematyka

Wybór wariantu rozszerzeń odbywa się podczas składania wniosku do szkoły I wyboru.

Wybór języków obcych odbywa się na etapie rekrutacji:

I język - to język angielski kontynuowany,

II język - to język niemiecki, rosyjski lub francuski do wyboru przez kandydata odpowiednio: kontynuowany lub podstawowy w zależności od tego, czy był realizowany w szkole podstawowej.

Grupa językowa powstanie, jeżeli zgłosi się liczba uczniów określona przez organ prowadzący.

Klasa medyczna jest ofertą edukacyjną dla zainteresowanych studiami na kierunkach: Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, astronomia, automatyka i robotyka, transport, elektronika, telekomunikacja, energetyka, budownictwo, nanotechnologia, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze.

Atuty klasy:

Dla grupy matematyka, chemia, biologia:

  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła biologicznego i chemicznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu**

Dla grupy matematyka, chemia, fizyka:

  • zwiększona liczba godzin chemii i fizyki o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła fizycznego i chemicznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu**

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Do klasy medycznej obowiązuje próg punktowy = min. 95 pkt.

Poszczególne warianty rozszerzeń zostaną utworzone po zebraniu się grupy zaakceptowanej przez organ prowadzący.