Łomża
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Adres
ul.Kopernika 16, 18-400 Łomża
Telefon
86 216-6263
Fax
86 216-6263
E-mail
zselomza@poczta.onet.pl
Strona www
http://www.ekonomiklomza.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

"Stary" tradycją, nowoczesny w działaniu "EKONOMIK" nie tylko gwarantuje wysoki poziom nauczania, ale również daje młodzieży możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień, zapewnia zabawę, rozrywkę, odpoczynek.


Szkoła ze 116 letnią tradycją, przygotowująca młodzież do świadomego uczestnictwa w środowisku lokalnym, społeczeństwie polskim i światowym XXI wieku.


Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w regionie, powstałą w 1906 roku.

BAZA SZKOŁY

* 4 pracownie multimedialne podłączone do Internetu, 2 pracownie mobilne z Internetem oraz 2 Multimedialne Centra Informacyjne, * 20 klasopracowni, w tym 2 specjalistyczne pracownie językowe oraz 18 wyposażonych w zamontowane na stałe projektory multimedialne, * pracownia z tablicą multimedialną, * sala gimnastyczna, nowoczesna siłownia, sala rekreacyjno – sportowa, boisko do piłki ręcznej i koszykowej, bieżnia tartanowa, siłownia zewnętrzna, * biblioteka z wypożyczalnią, czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacyjnym z dostępem do Internetu i zainstalowanym programem graficznym oraz 17.000 pozycji w księgozbiorze i bogatymi zbiorami multimedialnymi, * nowoczesne pomoce naukowe, * winda i podjazd dla niepełnosprawnych, * radiowęzeł szkolny, * gabinet terapeutyczny, * szkolny zespół muzyczny, * 16 kół zainteresowań i sekcji sportowych, * szkoła bezpieczna – stały monitoring kamer, drzwi otwierane na indywidualne karty magnetyczne.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

Technikum nr 6, w Rankingu „Perspektywy 2021” zajęło 6 miejsce w woj. podlaskim -„Srebrna Szkoła”, - 4 uczniów Zespołu stypendystami Prezesa Rady Ministrów, 5 uczniów stypendystami Prezydenta Miasta Łomża, 1- otrzymał nagrodę edukacyjną, - 2 finalistów w V Olimpiadzie Statystycznej, - 1 laureat XII Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, - 1 finalista w V Olimpiadzie Spedycyjno - Logistycznej, - osiągnięcia uczniów w konkursach matematycznych: Alfik Matematyczny, Euklides, - udział społeczności szkolnej w akcjach charytatywnych i społecznych: „Szlachetna paczka”, „Bożonarodzeniowy Dar Serca”, „Pola Nadziei”, „Twoja krew – moje Zycie”, „Paczka dla Bohatera”, „Dawcy Szpiku”, „Maraton Pisania Listów”, „Mamy marzenia” , „Narodowe Czytanie”, - systematyczne, coroczne pozyskiwanie wielu litrów krwi przez szkolne koło PCK , - srebrny medal uczennicy w Mistrzostwach Polski Niesłyszących Kobiet w szachach.; I miejsce w kat. dziewcząt do lat 16 w XX Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w szachach; I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w szachach błyskawicznych kobiet oraz II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w szachach szybkich kobiet; IV miejsce w Olimpiadzie Szachowej online FIDE dla osób z niepełnosprawnością drużynowo; uczennica odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej - III miejsce ucznia w skoku w dal w mistrzostwach Polski LZS oraz IX miejsce w skoku w dal w mistrzostwach Polski U20, - XVII miejsce uczennicy w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Polski U20 PZLA, - bardzo wysoka zdawalność egzaminu zawodowego, - zdawalność egzaminu maturalnego w maju 2020r, w Technikum nr 6 znacząco wyższa niż wynik ogólnopolski.