Łomża
Liceum ogólnokształcące
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży - I B - klasa mundurowa
Nazwa oddziału

 I B - klasa mundurowa

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wychowanie fizyczne
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa o profilu mundurowym. Przedmioty realizowane na rozszerzeniu: język polski, język angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie.