Łomża
Technikum
Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży - IB - technikum informatyczno-mundurowe
Nazwa oddziału

 IB - technikum informatyczno-mundurowe

Liczba miejsc

 36

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Klasa informatyczna o profilu mundurowym z rozszerzoną matematyką, informatyką oraz zajęciami z bezpieczeństwa wewnętrznego.