Łomża
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego
Nazwa oddziału

 Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język obcy nowożytny

Opis

Program nauczania klasy o profilu strażackim z elementami ratownictwa medycznego jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania związane z pożarnictwem i ratownictwem medycznym, poszerzyć wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego świata. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub wybranych szkołach policealnych a także aplikować do pracy w formacjach Straży Pożarnej lub innych służbach mundurowych.

Zajęcia i kwalifikacje dodatkowe:

-. zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego, obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia strażackie i ratownicze oraz nurkowania, ćwiczenia i wykłady prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej i ratowników medycznych

- Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poświadczony certyfikatem, kurs płetwonurkowy, kurs obsługi piły motorniczej, karta pływacka, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.