Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik przetwórstwa mleczarskiego
Nazwa oddziału

 Technik przetwórstwa mleczarskiego

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik przetwórstwa mleczarskiego

Opis

Kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego odbywa się w technikum przez 5 lat po 8-klasowej szkole podstawowej.

Szkoła przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 2. dobierania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich;
 3. wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń zgodnie z systemami zarządzania jakością;
 4. magazynowania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych;
 5. oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

 • w zakładach przetwórstwa mleczarskiego m.in OSM w Piątnicy, SM „Mlekovita” , SM „Mlekpol”
 • jako operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • w laboratoriach analizy mleka i przetworów mleczarskich,
 • w handlu artykułami spożywczymi,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.