Łomża
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej - 1C Klasa Ekonomiczno - Menadżerska
Nazwa oddziału

 1C Klasa Ekonomiczno - Menadżerska

Liczba miejsc

 27

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski

Opis


Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja).