Łomża
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki - III - SPOŁECZNO-PRAWNY
Nazwa oddziału

 III - SPOŁECZNO-PRAWNY

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie tej klasy podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi, realizowane są programy z komunikacji interpersonalnej.

Nauka w tej klasie przygotuje uczniów do aktywności społecznej, realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami.

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie o działaniach w ramach wolontariatu i współpracy z instytucjami państwowymi.

 

Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie.


Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu: 

prawo, psychologia, dziennikarstwo,  studia językowe – anglistyka, polonistyka, sinologia, iberystka, filologia koreańska, filologia norweska, stosunki międzykulturowe, socjologia.