Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 - BE - elektromechanik pojazów samochodowych
Nazwa oddziału

 BE - elektromechanik pojazów samochodowych

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

- przedmioty ogólnokształcące

- przedmioty zawodowe teoretyczne i pracownie,

-  zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, usytuowanego obok szkoły


Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie:

 diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowychuzyskuje dyplom w zawodzie "elektromechanik pojazdów samochodowych" lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dalszych stosownych kwalifikacji.


Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.


Pracę znajdziesz w warsztatach naprawczych, bazach transportowych, zakładach związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych oraz fabrykach produkcyjnych. Może to być praca w charakterze mechanika lub kierowcy.


 Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.


Możliwość dalszego kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia średniego.