Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 - BS - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 BS - mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

- przedmioty ogólnokształcące

- przedmioty zawodowe teoretyczne i pracownie,

-  zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, usytuowanego obok szkoły.


Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych” może uzyskać  dyplom w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych”  lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dalszych stosownych kwalifikacji.


Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.


Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo – naprawczych. Może to być praca w charakterze mechanika lub kierowcy.


Możesz prowadzić własny warsztat.


Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy lub diagnosty.


Możliwość dalszego kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia średniego.