Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - S - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 S - technik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

- kształcenie ogólnokształcące,

- kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne,

- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, usytuowanego obok szkoły,

-  4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III i kl. IV realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie:

- diagnozuje i naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych,

- diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły  pojazdów samochodowych,

- organizuje i prowadzi proces obsługi pojazdów samochodowych

- otrzymuje tytuł „technik pojazdów samochodowych”.


Technik pojazdów samochodowych organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych.


Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, usługowych zakładach obsługowo – naprawczych,  zakładach produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów po uzyskaniu uprawnień diagnosty,  przedsiębiorstwach transportowych , hurtowniach
i  sklepach motoryzacyjnych.


Możesz prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.


Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.