Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - I - technik informatyk
Nazwa oddziału

 I - technik informatyk

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

- kształcenie ogólnokształcące,

- kształcenie zawodowe,

- 4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III  i kl. IV realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie:

-  wykonuje montaż i eksploatację  komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

-  projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje sieciami,

- tworzy aplikacje internetowych i bazy danych oraz administruje bazami,

- otrzymuje  dyplom w zawodzie „technik informatyk”.


Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je
i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe
i bazy danych.


Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.