Łomża
Liceum ogólnokształcące
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży - A - oddział mistrzostwa sportowego
Nazwa oddziału

 A - oddział mistrzostwa sportowego

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Opis

Do oddziału przyjmowani są uczniowie zainteresowani trenowaniem  wybranej spośród  wymienionych dyscypliny sportu:

  • boks olimpijski,
  • piłka nożna,
  • lekka atletyka,
  • piłka ręczna dziewcząt.