Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - TRach Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 TRach Technik rachunkowości

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

 • TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI

  to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.

  Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:   

  1. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  2.  Prowadzenie rachunkowości.

  Technik rachunkowości  może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe. 

  Ma możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, na takich kierunkach jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, finanse.

  Model absolwenta 

  TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

  to osoba dokładna,  skrupulatna, systematyczna i wytrwała w działaniu, którą charakteryzuje dobra pamięć i spostrzegawczość, umiejętność współdziałania w zespole, a także sprawnego komunikowanie się oraz szybkie nawiązywanie kontaktów.

  Absolwent szkoły przygotowany jest do:

  prowadzenia rachunkowość firm i instytucji,

  - dokonywania rozliczeń finansowych,

  kontroli dokumentów księgowych oraz poprawy błędów księgowych w dokumentach i urządzeniach księgowych,

  sporządzania sprawozdań finansowych,

  przechowywania dokumentacji księgowej,

  nadzorowania terminowość spłat zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,

  wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.