Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - Profil ekonomiczny
Nazwa oddziału

 Profil ekonomiczny

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka.

Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji i e-matematyka.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, towaroznawstwo, turystyka, zarządzanie.