Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - K - kucharz
Nazwa oddziału

 K - kucharz

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Kucharz

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz uczą się sporządzania potraw i napojów zgodnie z technologią gastronomiczną; dekorowania i podawania potraw; obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania posiłków; podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; wykorzystywania receptur kulinarnych, planowania i rozliczania produkcji.