Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - C - cukiernik
Nazwa oddziału

 C - cukiernik

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Cukiernik

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik uczą się obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; magazynowania surowców cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych i półproduktów; dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji; podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.