Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - D - dekarz
Nazwa oddziału

 D - dekarz

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Dekarz

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie dekarz uczą się jak przygotowywać blachę do robót dekarskich i obróbek blacharskich; wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów; montować rynny i rury spustowe; wykonywać rekonstrukcję, konserwację i rozbiórkę pokryć dachowych.