Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - MB - monter stolarki budowlanej
Nazwa oddziału

 MB - monter stolarki budowlanej

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Monter stolarki budowlanej

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie monter stolarki budowlanej wykonują roboty związane z montażem stolarki budowlanej. Uczą się montowania, demontowania oraz naprawy okien i okien dachowych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, bram i innych robót wykończeniowych w budynku związanych z zawodem.