Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - MU - murarz-tynkarz
Nazwa oddziału

 MU - murarz-tynkarz

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Murarz-tynkarz

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie murarz - tynkarz kierunku uczą się wykonywania  murów pełnych lub z otworami wykorzystując różne materiały; wykonywania łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich itp., osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej; wykonywania remontów i rozbiórek konstrukcji murowych; przygotowywania różnych podłoży pod wykonanie tynku.