Łomża
Technikum
Technikum Nr 4 - TH - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 TH - technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Uczniowie kształcący się  w zawodzie technik hotelarstwa zdobywają umiejętności w zakresie organizacji pracy w zakładzie hotelarskim, usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta, a także uczą się jak organizować i obsługiwać usługi turystyczno-rekreacyjne, kongresy, targi, itp. Uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, a także aktywnie biorą udział w wycieczkach programowych i rekreacyjnych do różnych obiektów noclegowych, centrów SPA, itp. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych hotelach oraz uczestniczyć w warsztatach barmańskich i kelnerskich. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach hotelarskich i uzdrowiskowych, schroniskach oraz ośrodkach wypoczynkowych. Mogą również pracować w administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, bądź też prowadzić własną działalność gospodarczą.