Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła 1 Stopnia - Przetwórca mięsa
Nazwa oddziału

 Przetwórca mięsa

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Szkoła przygotowuje do dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, umiejętnego magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w szkolnej pracowni technologicznej oraz u pracodawców w zakładach przetwórstwa mięsnego.