Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła 1 Stopnia - Ogrodnik
Nazwa oddziału

 Ogrodnik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Absolwenci szkoły w zawodzie ogrodnik mogą podejmować pracę w profesjonalnych gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych, kwiaciarniach, centrach ogrodniczych, ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Absolwenci mogą również prowadzić indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.