Łomża
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - Dietetyka- fitness
Nazwa oddziału

 Dietetyka- fitness

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Liceum o profilu dietetyka i fitness to kierunek dla osób, które chcą poszerzać wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu: - dietetyki i fitnessu, - edukacji zdrowotnej, - biologii oraz chemii żywności. Absolwenci mogą kontynuować naukę na prestiżowych uczelniach.